Velkommen til Medicine Melodies

Velkommen

I mange år har jeg spillet musik. Jeg har spillet koncerter og udgivet flere albummer med musik.

Pludselig blev jeg ramt af en psykose. Jeg har kæmpet og kæmpet for at være sund og rask, for at slippe af med min diagnose. Det var svært at holde musikken vedlige, eller rettere lade den udvikle sig som årene gik. Livet handlede for mig pludselig om sygdom, medicin, begrænsninger og accept af apati og stort søvnbehov, mere end det handlede om at glædes ved at beskæftige mig med en gave, jeg har fået, nemlig evne til at spille klaver.

Jeg måtte slås med frustration over dels begrænset lyst og mulighed for at spille, dels at leve med tilbagevendende psykoser, angst og tendens til depressivitet.

Helt fra begyndelsen har jeg vidst, hvordan jeg gerne ville have psykiatrien var, og hvordan jeg selv ville være som menneske. Jeg ville holde fast i mig selv, og jeg ville reformere psykiatrien. Med tiden har dette ønske udspecificeret sig en smule i retning af at ville bidrage til verden med netop det, jeg kan bidrage med, og som der måske også er brug for, at jeg bidrager med.

Derfor tilbyder jeg, gennem Medicine Melodies, min musik og min ekspertise. Jeg tilbyder også koncerter og foredrag samt deltagelse i initiativer inden for musik og mental sundhed.

Musikkens betydning for mit liv – også som bruger af psykiatrien

Efter endt uddannelse på musikkonservatoriet fik jeg pludseligt en psykose. Men så skete der noget med min musik. Jeg begyndte at bruge den mere bevidst i forhold til min mentale sundhed. Jeg komponerede musik, der skulle helbrede, først og fremmest mig selv, men også gerne mit publikum.

My Soul Is Filled With Peace

Der er en udsøgt ro over dette album. Med Morten Lundsby på bas og Martin Roy Wade på trommer, finder jeg ind til et fredfyldt og klangrigt univers.

My Soul Is Filled With Peace - Kristian Marcussen Trio
Kristian Marcussen Trio: My Soul Is Filled With Peace

Kærlighedens toner

Mette Munch: Kærlighedens toner
Mette Munch: Kærlighedens toner

Mette Munch skaber kunst for Medicine Melodies. “Kærlighedens toner” er malet med akryl på lærred, og det indeholder musik, frihed, medicin og mange andre facetter af livet.