Recovery

Mette Munch: Trækrone
Mette Munch: Trækrone

Recovery

Recovery er et begreb, der vinder stigende popularitet i psykiatrien, og der menes det at komme sig – helt eller delvist – fra psykisk sygdom. Man taler om medicinsk recovery, hvor man har mindsket brugen af medicin samt omfanget af indlæggelser, og personlig recovery, som beskriver hvordan den enkelte har det. Disse to kan være adskilte begreber, men der er ofte en sammenhæng.

Det er populært at de, der har været patienter i psykiatrien og nu er kommet sig, inspirerer andre ligestillede til og indgyder håb om at komme sig. Uanset hvor denne såkaldte peer er i sin egen proces, kan han eller hun lære at udvikle sine egne erfaringer til en kompetence i at hjælpe andre. Der findes peer-kurser i mange byer og regioner, og mange af disse tilbyder ansættelse som peer.

Det er ikke let at beskrive recovery-processen, da denne er meget individuel og forskellig fra person til person. Dog handler det om at finde et eller helst flere værktøjer, eller redskaber, der kan tages i anvendelse for at forebygge og modvirke oplevede symptomer. Psykiatrien er ofte blevet kritiseret for at have stor fokus på medicin som et af de eneste redskaber, og patienter i psykiatrien kan have stor glæde af at få fokus væk fra begreber som sygdom og medicin. Psykiatrien er dog i positiv udvikling på dette område.

Recovery er ikke altid et mål der opnås på et givent tidspunkt, men består i flere delmål. Jeg selv kan f.eks. stadig opleve psykotiske perioder, måske endda med indlæggelse, men jeg føler mig dog selv meget bedre end jeg gjorde for år tilbage.

Hvordan kommer man sig fra psykisk sygdom?

Hvis der havde været een og kun een sikker opskrift på, hvordan man kommer sig fra psykisk sygdom, ville problemet med denne form for lidelse ikke være så stort.

Det, der er udfordringen ved at komme sig, er, at processen er meget individuel og afhænger af mange ting. Men det ER muligt at komme sig!

Nedenfor har jeg nævnt et par vigtige punkter, som er helt generelle og nogle af de største forudsætninger for at blive rask:

– Du skal selv gøre arbejdet!
Du kan få hjælp fra andre, både fagpersoner, pårørende, venner, familie osv., men INGEN KAN GØRE DET FOR DIG. Det betyder også at du en dag kan stå på sejrsskamlen og sige “JEG gjorde det!”

– Medicinen gør ikke arbejdet (alene)
Medicin kan hjælpe dig godt på vej. Men den kurerer ikke din lidelse! Det skal DU gøre. Du skal arbejde MED medicinen. Ikke MOD. Nogen gange vil medicinen gøre noget sværere for dig, og i visse tilfælde får du måske for meget. Men giv ikke efter for bivirkninger, kæmp i stedet for at leve et liv på trods.

– Find de redskaber, der hjælper dig
Inden for recovery, det at komme sig fra psykisk sygdom, fokuserer man på redskaber til at forebygge og modvirke oplevede symptomer. Der er mange muligheder for at vælge et eller flere redskaber, og det kan være en længere proces at lære at bruge dem.

– Bliv ved med at fokusere på at blive rask
Dette er min egen kæphest. Jeg er ofte stødt på situationer, mennesker osv., der prøver at overbevise mig om, at jeg skal leve med min sygdom, begrænsninger, bivirkninger m.m. resten af livet. Uden at afvise blankt, at der kan være rigtighed i noget af det, jeg oplever, og uden at nægte accept af ting som de er, fokuserer jeg på, at jeg skal være rask. Om det er helt rask eller så rask som jeg kan leve med. Hvis ikke jeg prøver, bliver jeg det i hvert fald ikke!

Hvornår er man kommet sig?

Det med at komme sig fra psykisk sygdom, kan man forstå på flere måder.

Det kan selvfølgelig betyde, at man kommer sig helt, og dermed ikke oplever indlæggelser, og i visse tilfælde bliver helt uafhængig af medicin.

At komme sig kan imidlertid også være udtryk for, at man er kommet så langt i sin recoveryproces, at man lever et godt liv, på trods af visse symptomer.

Uanset, om det er det ene eller det andet, der er tilfældet, har man til dagligt fået sygdommen på en vis afstand. Mange vælger på dette stadie at hjælpe andre, som har en psykisk lidelse, på baggrund af deres egne erfaringer med at komme sig.

Jeg selv er stadig i gang med at komme mig, og min situation bliver til stadighed bedre og bedre. Jeg ser recoveryprocessen som en række af delmål, som jeg sætter mig for at opnå. Således er recovery for mig en proces, og ikke et enkeltstående mål. Der er altid noget der kan blive bedre. En del af kunsten er at se mig selv hvor jeg er lige nu med accept og tilfredshed, i stedet for at vente på noget, der skal indtræde på et uvist tidspunkt i fremtiden. Det er også recovery.